Instrumentkopplingar

Med klämringsfunktion. Syrafast material.
Ger flexibilitet som möjliggör enkla och säkra anslutningar utan specialverktyg.

Speciella egenskaper
 • Kan användas på både tjock- och tunnväggiga rör
 • Fjädringsverkan förhindrar läckage vid termperaturvariationer
 • Tätar mot maskinbearbetade ytor
 • Tätning sker mellan klämring och säte på annan plats än spänningspunkten
 • Inget vridmoment överförs från koppling till rör
 • Ger fullgod tätning vid upprepade demonteringar/monteringar
 • Ger fullgod tätning även vid stora temperaturvariationer
 • Åtdragning mäts geometriskt i stället för med vridmoment (1.1/4 varv)
 • Kontrolltolk möjliggör visuell kontroll av åtdragningen
 • Läckfri tätning
 • Kan arbeta i vakuum eller under tryck
 • Snabb montering utan vridning