Adapters

Syrafast material
Swed Hydraulic AB tillhandahåller ett stort sortiment adapters för olika ändamål t ex:
  • övergång från mindre eller större gängdimensioner
  • svivlande övergång för fasta gängor
  • förbinda slang eller rör med gängportar i ventiler, pumpar och cylindrar
  • övergång mellan olika gängsystem
  • skottgenomgång för slang
  • förgrena rör eller slang med T-anslutning
  • försluta rör, slang eller gängportar